2017 рік

2017 рік ст. 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань