Положення про обрання суддів-членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Ради суддів України
від 24 червня 2011 року № 26

                                                                                   ПОЛОЖЕННЯ
                                   про обрання суддів-членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Це Положення прийнято відповідно до повноважень, наданих Раді суддів України пунктом 11 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України                 від 05.05.1993 р. №155/93 (в редакції Указу Президента України                     від 11.10.2010 р. №943/2010) та статті 13 Закону України «Про адвокатуру».

1.    Загальні положення

1.1. Судді - члени палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (далі - КДКА) обираються Радою суддів України на засадах гласності.
1.2. Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про адвокатуру» до КДКА обирається 6 суддів, а саме:
-    4 судді - члени атестаційної палати;
-    2 судді - члени дисциплінарної палати.

2.    Підбір суддів-кандидатів для обрання членами палат КДКА

2.1.    Кандидати для обрання до КДКА пропонуються зборами суддів місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції відповідної області.
2.2.    Щодо особи, яку збори суддів відповідного суду висунули кандидатом до відповідної палати КДКА до Ради суддів України надаються:
-    витяг з протоколу зборів суддів відповідного суду стосовно рекомендації щодо обрання судді членом палати КДКА;
-    загальні відомості відносно кандидата про вік, посаду, стаж роботи суддею, участь в органах суддівського самоврядування тощо;
-    особиста заява судді про відсутність заперечень проти внесення його кандидатури до списку кандидатів та обрання його членом відповідної палати КДКА.
2.3.    Відповідна інформація щодо судді-кандидата для обрання членом палати КДКА надається членам Ради суддів України (щодо рекомендацій, стажу роботи суддею, тощо).

3. Порядок обрання суддів-членів палат КДКА

3.1.    Інформація щодо внесення питання про обрання суддів-членів палат КДКА до порядку денного засідання Ради суддів України розміщується на офіційному веб-порталі судової влади України, але не пізніше 3- х днів до засідання.
3.2.    Судді-кандидати для обрання членами палат КДКА запрошуються на засідання Ради суддів України, проте їх явка не є обов'язковою. У разі явки кандидата розгляд питання здійснюється з його участю.
3.3.    На засіданні Ради суддів України при розгляді даного питання можуть бути присутніми представники колективів суддів, що рекомендували суддю-кандидата для обрання членом КДКА, інші судді, які можуть надати додаткові відомості відносно кандидата.
3.4.    Для голосування з вказаного питання проводиться нарада з участю лише членів Ради суддів України.
3.5.    Судді-члени палат КДКА обираються відкритим або таємним голосуванням.
3.6.    Обраним вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів членів Ради суддів України, присутніх на засіданні РСУ.
3.7.    Копія рішення Ради суддів України про обрання судді членом відповідної палати КДКА протягом      5-ти робочих днів надсилається до КДКА відповідного регіону.